De generelle salgsbetingelser for køb af vin og spiritus (“Produkterne”), der vises på webstedet www.etilika.it (“Sitet” for Digital Wines Srl (“Sælgeren”), er inkluderet i denne salgskontrakt (“Kontrakten”) Hver bruger, der gennemser webstedet (“Bruger”), opfordres til at læse Kontrakten, før de gennemfører en ordre til € ™ køb af Produkter på webstedet (â € œOrdreâ €); afsendelse af en ordre indebærer faktisk dens accept af brugeren. Enhver ændring af aftalen træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på webstedet og vil regulere alle efterfølgende ordrer.

1. Kunder

Indgåelse af ordrer på webstedet er kun tilladt for fysiske personer, der har retlig kapacitet til at indgå bindende aftaler i overensstemmelse med gældende lovgivning, og som handler til formål, der ikke er relateret til enhver forretning eller professionel aktivitet, de måtte udføre (“Kunderne” Salg af alkohol til personer, der ikke er myndige, er ikke tilladt.

Ved at afgive en bestilling via webstedet garanterer kunden, at bestillingsemnet og, hvis dette ikke er sammenfaldende, modtageren af produkterne begge er over 18 år.

Kunder skal efter anmodning oplyse navn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, leveringsadresse på produkterne, cpr-nummer og andre personlige oplysninger.

Sådanne oplysninger skal være sande, nøjagtige og konstant opdaterede.

Vi opfordrer brugeren til at konsultere privatlivspolitikken for at finde ud af metoderne og formålene med Sælgerens behandling af personoplysninger www.etilika.it/content/aeu-legal-privacy. Brugeren kan ikke udføre ordrer på webstedet ved at bruge en anden persons navn eller legitimationsoplysninger, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af den berettigede person.

I denne forbindelse opfordrer vi brugeren til at konsultere vilkårene for brug af webstedet www.etilika.it/content/termini-e-condizioni-di-uso.

Køb af produkter til videresalgsformål er forbudt.

2. Accept af en ordre - Salgskontrakt 

De tekniske trin for at afgive en ordre er fremhævet i rækkefølgen af sider på webstedet, gennem forklarende tekster og grafik.

Ved at klikke på “Gennemfør købet” på den sidste side af kassefasen, vil Kunden til Sælger formulere et kontraktligt købsforslag vedrørende de varer, der er indeholdt i den virtuelle “vogn”.

Modtagelse af Ordren udgør ikke Sælgers accept af det kontraktlige købsforslag For at fuldføre Ordren er det nødvendigt, at: 

(i) Â Kunden læser og accepterer, gennem afkrydsningsfeltet, de generelle salgsbetingelser;

(ii) Â Kunden udfylder, i elektronisk format, ved at indtaste alle de anmodede data, bestillingsformularen (‘Ordreformularen’), der indeholder en oversigt over de væsentlige egenskaber ved hvert udvalgt produkt; prisen på hvert udvalgt produkt og det samlede køb; det betalingsmiddel, som Kunden har valgt; metoderne til levering af produkterne; forsendelses-, leverings- og returneringsomkostninger; betingelserne for kundens udøvelse af fortrydelsesretten og for anvendelsen af den juridiske garanti for overensstemmelse; estimerede leveringstider; metoderne og tidspunkterne for returnering af de købte produkter;

(iii) betaling foretages til fordel for Sælger af prisen på Produkterne købt af Kunden, inklusive forsendelses- og leveringsomkostninger (hvor relevant);

(iv) den automatiske videresendelse af bestillingsformularen til Sælgeren foregår elektronisk;

(v) Â Sælger modtager bestillingsformularen elektronisk.

Afsendelsen af ordren indebærer en udtrykkelig anerkendelse fra kundens side af forpligtelsen til at betale prisen.

Efter elektronisk videresendelse af en Ordre vil Kunden modtage en specifik e-mail, der bekræfter modtagelsen af Ordren.

Denne kommunikation er funktionel til at informere kunden om, at ordren er modtaget, og for at give ham ordrens identifikationskode og indebærer på ingen måde, at sælger accepterer ordren.

Hvis en eller flere data rapporteret i e-mailen ikke er korrekte, skal Kunden straks underrette Sælgers kundeservice (“Kundeservice”) på e-mailadressen [email protected].

Accept af Ordren af Sælger vil kun finde sted, når denne sender Kunden bekræftelsen på accept af Ordren (“Ordrebekræftelsen”), normalt sammenfaldende i tid med forsendelsen af Produkterne.

Den relevante kontrakt skal anses for afsluttet ved modtagelse af ordrebekræftelsen af kunden. Inden da forbeholder sælger sig retten til ikke at acceptere en ordre, hvis den finder det passende.

Især er Sælger ikke ansvarlig, uanset årsagen, i tilfælde af, at et bestilt produkt fjernes fra webstedet, efter at den pågældende ordre er blevet sendt.

Faktisk kan det ske, at webstedet ved en fejl viser produkter, der ikke er tilgængelige i øjeblikket. I tilfælde af delvis utilgængelighed af ordren, vil kundeservice kontakte kunden for at bekræfte sidstnævntes vilje til (i) at modtage en delvis Bestil ; (ii) modtage den komplette ordre i flere forsendelser; eller (iii) at annullere Ordren. I tilfælde af total utilgængelighed af Ordren, vil Kundeservice dog kontakte Kunden for at informere ham om, at Ordren ikke kan behandles, og vil annullere den tilhørende Ordre.

I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet gebyr til kunden.

3. Betalinger

Betaling kan foretages gennem følgende betalingsmetoder (“Betalingsmetoder”): kreditkort, bankoverførsel, efterkrav eller via PayPal-konto. Kredit-, debet- eller forudbetalte kort fra Visa, MasterCard, American Express, Postepay kredsløb accepteres.

Sælger vil fortsætte med at opkræve købsprisen, som defineret nedenfor (“Pris”) i forbindelse med accept af Ordren.

På et trin før accept af ordren kan der dog udføres sikkerhedstjek af den betalingsmetode, som kunden har valgt for ordren, eller en forhåndsgodkendelse eller en forudgående opkrævning af sikkerhedsmæssige årsager.

Sælgeren, for at sikre sikkerheden i kreditkorttransaktioner, bruger en primær betalingsgateway til at godkende betalinger for ordrer (“Betalingsgateway”);

som følge heraf administrerer Sælger ikke direkte nogen økonomiske oplysninger relateret til den Betalingsmetode, der anvendes af Kunden, og Webstedet behandler heller ikke nogen økonomisk information, der er givet til gennemførelse af Ordren.

Først efter at transaktionen har fundet sted, kommunikerer Payment Gateway udfaldet af betalingen til Sælger uden at give nogen økonomiske oplysninger.

Payment Gateway beskytter detaljerne på det kredit- eller betalingskort, der bruges ved at kryptere følsomme oplysninger for at sikre, at de overføres sikkert.

Siden anvender Secure Socket Layer (SSL) teknologi for at garantere en højere sikkerhedsstandard på hver ordre.

I fjerntilfælde af fejl, uagtsomhed eller ulovligheder i forbindelse med håndteringen af transaktionen forbundet med en ordre af betalingsgatewayen og betalingsformidlingssystemerne, kan Sælger ikke holdes ansvarlig for en sådan fejl, forsømmelighed eller ulovlighed.

Sælger forbeholder sig retten til at annullere en transaktion og annullere den relaterede Ordre i tilfælde af, at en svigagtig brug af den anvendte Betalingsmetode for Ordren rapporteres.

Endvidere er Sælger ikke ansvarlig i tilfælde af ulovlig brug af en Betalingsmetode af en tredjepart, som ikke kan tilskrives dennes fejl eller forsømmelighed.

Hvis du køber med Scalapay modtager du din ordre med det samme og betaler i 3 rater.

Du anerkender, at raterne vil blive overført til Incremento SPV Srl, til nærtstående parter og deres erhververe, og at du godkender denne overførsel.

4. Forsendelse og levering

Sælgeren sender og leverer ordrerne ved hjælp af ekspresbudtjenesten.

Sælger forpligter sig til at levere ordrerne til kunderne på en præcis og hurtig måde i overensstemmelse med leveringsbetingelserne angivet på webstedet i købsfasen (72/96 arbejdstimer) og under alle omstændigheder inden for 30 dage fra datoen for afsendelse af ordrebekræftelsen til kunden.

Ordrebekræftelsen sendes til Kunden, når Produkterne er leveret til kureren til forsendelse.

Under visse omstændigheder, som for eksempel salgs- eller firmalukningsperioder, kan leveringstiderne variere.

Sælger kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i leveringen, der ikke kan tilskrives dennes fejl eller forsømmelighed.

Derfor vil Sælger være fritaget for ansvar for forsinkelser på grund af force majeure, strejker, naturkatastrofer og enhver anden kendsgerning relateret til leveringen af kurertjenester eller andre omstændigheder uden for Sælgerens kontrol.

I Ordrebekræftelsen er det sporingsnummer angivet, som Kunden kan overvåge processen med forsendelse og levering af Produkterne med på kurerens hjemmeside Kunden opfordres til at gøre alt for at lette leveringen af Ordren, idet han stiller sig til rådighed pr. modtagelse eller uddelegering til tredjepart.

Kureren vil gøre et første forsøg på at levere ordren til den adresse, som kunden har angivet.

Hvis leveringen mislykkes, vil kureren informere Kunden om leveringsforsøget og forsøge at blive enige med Kunden om en yderligere levering af Ordren.

I tilfælde af at kureren definitivt ikke er i stand til at levere ordren, vil kundeservice kontakte kunden for at bekræfte sin interesse i en ny forsendelse.

På leveringstidspunktet skal Kunden kontrollere nøjagtigheden af antallet af pakker og integriteten af den ydre emballage.

I tilfælde af, at Kunden konstaterer uregelmæssigheder i leverancen, fx med henvisning til antallet af pakker eller ved beskadigelse af den udvendige emballage, skal Kunden underskrive kurerleveringsdokumentet med forbehold og kontakte Kundeservice.

I tilfælde af at han undlader at gøre dette, vil Kunden ikke efterfølgende være i stand til at gøre indsigelse vedrørende leveringen, med forbehold af bestemmelserne i følgende artikel 7 vedrørende skjulte mangler og i overensstemmelse med lovgivningen til beskyttelse af forbrugerne.

I tilfælde af manglende levering af Produkterne inden for de angivne betingelser, skal Kunden underrette Sælgeren, som med kureren vil kontrollere forsendelsens status og eventuelle uregelmæssigheder.

I tilfælde af tab eller ødelæggelse under transport af pakken, der indeholder produktet/erne købt af kunden, sender sælgeren produktet igen, kompatibelt med dets tilgængelighed, eller refunderer ordren.

Kunden kan kontakte kundeservice på e-mailadressen [email protected].

Sælger kan ikke garantere, at de produkter, der er købt på samme tid, leveres med en enkelt forsendelse, ej heller at forskellige forsendelser ankommer til deres destination på samme tid.

Ved at vælge et andet leveringsland kan priser, generelle betingelser og tilgængelighed af varer variere.

For mere information, se afsnittet “Forsendelse og returnering”.

5. Priser

Alle priser offentliggjort på webstedet er inklusive moms (“Priserne”).

Med hensyn til forsendelsesomkostningerne for Ordrerne (“Forsendelsesomkostninger”), skal Kunden henvise til, hvad der er rapporteret i afsnittet “Forsendelse og returnering”. Forsendelsesomkostningernes størrelse (hvis relevant), inklusive € ™ momsen , vil være synlige i Ordreoversigten under udtjekningsproceduren og vil blive rapporteret i Ordrebekræftelsen, der sendes til Kunden efter accept af Ordren Gældende fra datoen for offentliggørelsen af de nye Priser på Siden, uden tilbagevirkende kraft på Ordrer allerede accepteret ved at sende en ordrebekræftelse Uden at det berører tilfælde af genkendelig fejl i henhold til art.1431 cc, forbeholder Sælger sig retten til ikke at acceptere en Ordre på grund af den fejlagtige pris, der er offentliggjort på webstedet eller angivet i den e-mail, der er sendt for at bekræfte modtagelsen af Ordren, dvs. Vores nedsatte priser er nedsatte priser i forhold til den laveste pris, der er opkrævet i de tredive dage forud for anvendelsen af ​​rabatten, som du vil se streget over. Ved siden af ​​den overstregede pris vil du se en rabatpris, som er prisen for den kvalitet, vi sælger produktet.

6. Kampagnekoder

I anledning af salgsfremmende kampagner kan Sælger stille værdibeviser og rabatkoder til rådighed for kunder til køb af produkter udelukkende på webstedet. Kuponerne udstedes i form af en alfanumerisk kode, og deres værdi i euro er fastlagt. utvivlsomt. og efter eget skøn af Sælger.

Værdibeviset kan indsættes af Kunden i det relevante “voucher”-felt i det øjeblik, hvor han går videre med indgivelsen af Ordren.

Værdibevisets beløb vil automatisk blive trukket fra det samlede beløb for Ordren før betaling, eksklusive eventuelle forsendelsesomkostninger. Kuponerne og rabatkoderne udstedt af Sælger kan ikke refunderes eller kumuleres.

7. Ikke-kompatible produkter - Lovlig garanti

Uden at det berører bestemmelserne i den tidligere art. 4, påtager Sælger sig ansvaret for enhver oprindelig defekt ved Produkterne.

Sælger garanterer over for Kunden, at de solgte Produkter ikke er defekte, og at de overholder bestemmelserne i Kontrakten, det vil især sige, at Produkterne:

(i) Â er egnede til det formål, hvortil varer af samme type normalt anvendes;

(ii) Â respektere beskrivelsen på webstedet og besidde kvaliteterne af de produkter, som sælgeren har præsenteret for kunden som en prøve eller model;

(iii) besidde den sædvanlige kvalitet og ydeevne af et aktiv af samme type, som Kunden med rimelighed kan forvente under hensyntagen til aktivets art.

Af teknologiske årsager kan Sælger ikke garantere, at visningen af farver på skærmen altid vil være nøjagtig.

Mindre forskelle mellem beskrivelsen af produktet på webstedet og produktets faktiske egenskaber vil ikke blive betragtet som en årsag til produktets manglende overensstemmelse med henblik på denne aftale.

Garantien for overensstemmelse for de produkter, der sælges på webstedet, har en varighed på 2 år fra datoen for modtagelse af produkterne af kunden.

Reglerne i artikel 129, 130 og 132 i forbrugerlovgivningen gælder for salg af produkterne.

I tilfælde af, at et Produkt, der ikke er i overensstemmelse med Kontrakten, leveres, skal Kunden meddele Sælger, med straf for fortabelse, enhver manglende overensstemmelse af Produkterne inden for to måneder fra den dato, hvor han opdagede den manglende overensstemmelse. via e-mail ved at sende kommunikationen til adressen: [email protected].  Efter at have modtaget meddelelsen fra Kunden, vil Sælger kontakte Kunden for direkte at aftale metoderne for afhentning af Produkterne, hvilket vil være for Sælgers regning.

Sælgerens blotte modtagelse af Produkterne efter aktiveringen af denne procedure indebærer på ingen måde anerkendelsen af en manglende overensstemmelse af Produkterne, da det er nødvendigt med en nøjagtig verifikation af Sælgeren.

Efter at have konstateret produktets manglende overensstemmelse, sender Sælgeren Kunden en købsvoucher svarende til købsprisen for det ikke-kompatible Produkt, som efter Kundens valg skal bruges til at erstatte Produktet med et Produkt fra samme type oprindeligt købt. eller for at vælge et alternativt produkt til den næste indkøbsordre. Den direkte handling for at hævde skjulte defekter er under alle omstændigheder foreskrevet inden for seksogtyve måneder fra leveringen af produktet.

Salgsbetingelser for varer beskrevet som "Fine Wine" eller "Rare Wine"

Nogle flasker, der findes i Etilika-kataloget, eksplicit beskrevet som "Fine Wine" eller "Vino Raro" (mærket med det relevante ikon eller findes i kategorien "Fine Wines"), kan komme fra samlinger, sektoroperatører og specialiserede forhandlere. Hver enkelt flaske bliver omhyggeligt kontrolleret af vores team af eksperter sommelierer, før de indgår i kataloget, men vi kan ikke garantere, at den er blevet perfekt bevaret, før den kommer ind på vores lagre. For de pågældende produkter tages der detaljerede fotografier, og eventuelle uregelmæssigheder beskrives, som f.eks. en etiket eller kapsel i mindre end perfekt stand eller niveauet af vin inde i flasken, der ikke er helt fyldt. For disse flasker accepteres eventuelle anmodninger om udskiftning eller refusion ikke, og klausulen "som set og kunne lide" anvendes derfor.

8. Returnering af produkter - Fortrydelsesret

Inden for 14 dage fra datoen for levering af Ordren har Kunden ret til at fortryde Kontrakten, uden nogen form for straf og uden at angive nogen grund, ved at returnere Produktet (“Fortrydelse”).

Til dette formål, for at verificere overholdelse af den førnævnte frist, vil leveringsdatoen for produkterne, der er et resultat af leveringssporingssystemet, der er tilgængeligt af kureren på dens hjemmeside, være gældende.

Kunden skal på forhånd give Sælger besked om sit testamente ved at kontakte Kundeservice på e-mailadressen [email protected].

Hvis Kunden vælger at kontakte Kundeservice for returnering, skal denne angive den unikke identifikationskode for Ordren, der indgår i Ordrebekræftelsen.

Muligheden for returnering er kun aktiv på Ordrer, der allerede er leveret til Kunden på basis af sporingssystem leveret af kureren.

Returformularen vil blive udfyldt på forhånd af Sælger;

Kunden skal verificere rigtigheden af de data, der er indeholdt heri og under alle omstændigheder sikre sig, at meddelelsen er forsynet med Ordrens unikke identifikationskode. Inde i returformularen kan Kunden angive årsagen til returneringen og eventuelle noter.

Efter at have modtaget meddelelsen, vil Sælgeren via e-mail kommunikere til Kunden bekræftelsen af modtagelsen af fortrydelsesanmodningen, indeholdende tilladelsen til returforsendelse af Produkterne (“Nullaosta”).

Nullaostaen kan dog afvises i tilfælde af, at Sælger bekræfter manglen på betingelser for Fortrydelsen, for eksempel fordi der er gået mere end 14 dage fra datoen for levering af Produkterne til Kunden.

Kunden pålægges bevisbyrden for korrekt udøvelse af fortrydelsesretten i overensstemmelse med den angivne procedure.

Inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af Nullaosta, skal Kunden sende varerne til Sælger.

Returforsendelsesomkostninger vil blive fuldt opkrævet hos kunden.

I særdeleshed:

(i) de returnerede produkter skal returneres med alle etiketter, sikkerhedsplomber, emballage og tilbehør (f.eks. etuiet), der er modtaget med ordren;

(ii) Produkterne, etiketterne, sikkerhedsplomberne, emballagen og tilbehøret må ikke vise tegn på brug, ridser eller være blevet ændret på nogen måde og skal returneres i samme stand, som de blev afsendt af sælgeren og i deres original indvendig emballage.

Derfor er købsprisen og forsendelsesomkostningerne relateret til:

(i) Produkter, hvorfra sikkerhedsforseglingen er blevet fjernet eller skåret;

og/eller (ii) produkter, der er brugt, ufuldstændige (især i tilfælde af manglende dele eller tilbehør), ødelagt, beskadiget eller forringet.

Ethvert tegn på brug på emballagen og/eller på låget på de returnerede flasker kan bringe tilbagebetalingen eller udskiftningen af produktet i fare.

Når opfyldelsen af kravene til udøvelse af Tilbagetrækningen er blevet bekræftet, refunderer Sælger Købsprisen og eventuelle forsendelsesomkostninger, som Kunden har pådraget sig på købstidspunktet (“Refusion”).

Sælger forpligter sig til at udføre tilbagebetalingsproceduren beskrevet ovenfor inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af de returnerede produkter.

Tilbagebetalingen vil ske via den samme betalingsmetode, som Kunden benytter til Ordren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Kunden, og forudsat at Kunden ikke skal afholde omkostninger som følge af tilbagebetalingen Produkterne i mangel af betingelserne for fortrydelse, vil Sælger ikke kunne anerkende nogen fortrydelsesret.

I denne omstændighed vil Sælger returnere Produktet til Kunden efter at have verificeret dets tilgængelighed i denne henseende, idet han forbeholder sig retten til at opkræve de efterfølgende omkostninger ved ny levering til denne.

Efter flere hævninger og returneringer fra en kunde, kan Sælger forbeholde sig retten til at beslutte, om han vil acceptere en ordre fra den samme kunde.

Kunder skal sende produkterne til returnering fra det samme land, hvor produkterne blev leveret.

9. Gældende lov og tvister

Disse generelle salgsbetingelser og salgskontrakter reguleret af dem er underlagt italiensk lov.

Alle tvister vedrørende disse almindelige salgsbetingelser og kontrakterne reguleret af dem vil blive kendt af den kompetente domstol på kundens bopæl eller bopæl i henhold til gældende lov eller, efter dennes valg, af retten i Rom.

Uden at det berører muligheden for at fremme udenretslig bilæggelse af tvister, som fastsat i artiklerne 66 og 141 forbrugerkodeks.

10. Kommunikation eller klager

For enhver kommunikation, information eller klage vedrørende en Ordre og disse generelle salgsbetingelser kan Kunden kontakte kundeservice via e-mail på adressen: [email protected].

11. Diverse

I denne aftale omfatter entalsformen flertal og omvendt, baseret på konteksten i aftalen.

Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ineffektiv af en eller anden grund, vil en sådan bestemmelse blive anset for at kunne adskilles fra de øvrige bestemmelser i denne aftale og vil på ingen måde ændre gyldigheden og effektiviteten af de resterende bestemmelser i aftalen

____________________________________________________________________________________________________

General Terms and Conditions of Sale

The general terms and condition of sale of wines and spirits (the “Products”) published on the website www.etilika.it (the “Website”) of Digital Wines S.r.l. (the “Seller”), constitutes an integral part of the sale agreement (the “Agreement”) with the Customer (as defined below). Any user browsing the Website (the "User") is invited to read the Agreement before completing any order for the purchase of Products on the Website (the “Order"); by sending an Order the User accepts the Agreement. Any amendment to the Agreement will become effective immediately upon publication on the Website and apply to all subsequent Orders.

 1. Customers

Placing Orders on the Website is permitted only to natural persons who have the legal capacity to enter into binding agreements in compliance with the applicable law and are acting for purposes unrelated to their business or professional activity (the "Customers"). The sale of alcoholic beverages to persons who have not reached the age of majority in their Country and in Italy is not permitted. By placing an Order through the Website, the Customer represents and warrants that the person making an Order and, if not the same, the recipient of the Products have both reached the age of 18 years. If requested, the Customers shall provide their name, surname, date of birth, email address, delivery address of the Products, tax code and other personal information. Such information shall be true, accurate and constantly updated. We invite the User prior to place an order to read the privacy policy www.etilika.it/content/aeu-legal-privacy. The User may not place Orders on the Website using the name or credentials of another person, unless expressly authorized by such person. We invite the User to read the Terms of Use of the Website www.etilika.it/content/termini-e-condizioni-di-uso. The purchase of Products for resale is prohibited.

 1. Acceptance of an order- Sale Agreement

The technical steps to place an Order are highlighted in the sequence of pages of the Website, through explanatory texts and graphics. By clicking on "Completa l’acquisto" on the last page of the checkout phase, the Customer will make a contractual proposal to the Seller on the items contained in the virtual "basket". The receipt of the Order does not constitute acceptance by the Seller of the sale contractual proposal. To complete the Order it is necessary that:

 • the Customer reads and accepts, by check box, the general conditions of sale;
 • the Customer fills out, in electronic format by entering all the required data, the Order form (the “Order Form”) containing a summary of the essential characteristics of each Product selected; the price of each Product selected and the total purchase price; the KIND of payment chosen by the Customer; the delivery option selected; the shipping, delivery and return costs; the terms to exercise the right of withdrawal of the Customer and for the application of the legal guarantee of conformity; the estimated delivery times; the methods and terms for returning the purchased Products;
 • the price of the Products purchased by the Customer, including shipping and delivery costs (where applicable), is paid by the Customer;
 • the Order Form is received by the Seller;
 • the Seller receives the Order Form.

By sending of the Order the Customer acknowledges and agrees to pay the purchase price. After the electronic submission of an Order, the Customer will receive an email confirming the receipt of the Order. Such communication is intended to inform the Customer that the Order has been received and to provide him/her with the Order identification number and does not in any way imply acceptance of the Order by the Seller. If one or more data reported in the email is incorrect, the Customer shall promptly notify to the Seller's customer service (the “Customer Service”) at [email protected]. The acceptance of the Order by the Seller will take place only when the Seller sends the Customer the confirmation of acceptance of the Order (the “Order Confirmation”), which usually occurs when the Products are shipped. The relevant Agreement shall be deemed to have been executed upon receipt of the Order Confirmation by the Customer. Before the Order Confirmation is sent, the Seller reserves the right not to accept an Order at its discretion. In particular, the Seller shall not be liable, for any reason, in the event that an ordered Product is removed from the Website after the relevant Order has been placed. In fact, it may happen that the Website displays, by mistake, Products not available at the moment. In case of partial unavailability of the Order, the Customer Service will contact the Customer to verify his willingness to (i) receive a partial Order; (ii) receive the complete Order in several shipments; or (iii) cancel the Order. In case of total unavailability of the Order, instead, the Customer Service will contact the Customer to inform him/her that the Order cannot be processed and will cancel the relevant Order. In this case, no charge will be made to the Customer.

 1. Payments

Payment can be made using the following payment methods (the “Payment Methods”): credit cards, bank transfer, cash on delivery or by PayPal account. Credit, debit or prepaid cards of the Visa, MasterCard, American Express, Postepay circuits are accepted. The Seller will debit the purchase price, as defined below, upon acceptance of the Order. However, at an earlier stage prior to the acceptance of the Order, security checks may be carried out on the Payment Method chosen by the Customer for the Order, for instance, pre-authorization or pre-debiting for precautionary purposes. In order to ensure security in credit card transactions, the Seller uses a primary payment gateway to authorize payment of Orders (“Payment Gateway”); consequently, the Seller does not directly manage any financial information relating to the Payment Method used by the Customer, nor does the Website process any financial information provided for the completion of the Order. Only after the transaction has been completed, the Payment Gateway communicates to the Seller the outcome of the payment, without providing any financial information. The Payment Gateway protects the details of the credit or debit card used by encrypting sensitive information to ensure that they are transmitted in a safe way. The Website uses Secure Socket Layer (SSL) technology to ensure a higher standard of security on each Order. In the unlikely event of an error, negligence or tort relating to the management of the transaction related to an Order by the Payment Gateway and payment brokerage systems, the Seller shall not be liable for such error, negligence or tort. The Seller reserves the right to cancel a transaction and to cancel the relevant Order if fraudulent use of the Payment Method adopted for the Order is reported. Furthermore, the Seller shall not be liable in the event of any misuse of a Payment Method by a third party that is not attributable to its error or negligence.

 1. Shipping and Delivery

The Seller accepts Orders with delivery exclusively on the Italian territory, including islands, and San Marino and Vatican City. The Seller ships and delivers Orders using an express courier service. The Seller undertakes to deliver the Orders to the Customers, in compliance with the delivery terms indicated on the Website at the time of purchase (24/48 working hours throughout Italy with the exception of the islands where delivery times may be slightly longer) and, in any case, within 30 days from the date the Order Confirmation is sent to the Customer. The Order Confirmation is sent to the Customer when the Products are delivered to the courier for shipment. In certain circumstances, such as, by way of example, periods of sales or company closure, delivery times may vary. The Seller shall not be held liable for delays in delivery that are not attributable to its fault or negligence. Therefore, the Seller will not be liable for delays due to force majeure, strikes, natural disasters and any other facts relating to the provision of courier services or any other circumstances beyond Seller's control. The Order Confirmation indicates the tracking number that the Customer may use to monitor the shipping and delivery process of the Products on the courier's website. The Customer is invited to do everything in its power to facilitate the delivery of the Order, making itself available for receipt. The courier will make a first attempt to deliver the Order to the address indicated by the Customer. If the delivery is unsuccessful, the courier will inform the Customer of the delivery attempt and will try to agree with the Customer on a further delivery of the Order. In the event that the courier definitively fails to deliver the Order, the Customer Service will contact the Customer to verify his interest in a new shipment. At the time of delivery, the Customer must verify the accuracy of the number of packages and the integrity of the outer packaging. If the Customer finds anomalies in the delivery, for example with reference to the number of packages or in the presence of damage to the outer packaging, the Customer shall sign the delivery document of the courier with reservations and contact the Customer Service. If the Customer fails to do so, the Customer may not subsequently make further objection to any dispute regarding the delivery, except as provided for in Article 7 below in cases of hidden defects and in compliance with the Consumer Code. In case of non-delivery of the Products within the terms indicated, the Customer must inform the Seller who will check with the courier the status of the shipment and any defect. In the event of loss or destruction during the shipping of the package containing the Product(s) purchased by the Customer, the Seller will re-ship the Product, subject to availability, or refund the Order. The Customer may contact the Customer Service at [email protected]. The Seller cannot guarantee that the Products purchased at the same time will be delivered with a single shipment, nor that any different shipments will reach their destination at the same time. By selecting a different place of delivery, prices, general conditions and availability of the items may change. For further information, please refer to the section “Shipments and Returns”.

 1. Prices

All prices published on the Website are inclusive of VAT (the “Prices”). For information on shipping costs of the Orders (the “Shipping Costs”), Customer should refer to the “Shipping and Returns” section on the Website. The amount of Shipping Costs (if due), including VAT, will be visible in the Order summary during the checkout procedure and will be reported in the Order Confirmation sent to the Customer following acceptance of the Order. Any changes to the Prices of the Products will be effective from the date of publication of the new Prices on the Website, without retroactive effect on Orders already accepted by sending the Order Confirmation. Except in the case of a recognizable error pursuant to art. 1431 of the Italian Civil Code, the Seller reserves the right not to accept an Order if the Price published on the Website or indicated in the email sent to confirm the receipt of the Order is incorrect, i.e. the before acceptance of the same by the Seller.

 1. Promotional codes

During promotional campaigns, the Seller may provide Customers with vouchers and discount codes for the purchase of Products exclusively on the Website. The vouchers are issued in the form of an alphanumeric code and their value in Euro is established at the Seller's complete discretion. The voucher may be entered by the Customer in the appropriate "voucher" field when placing the Order. The amount of the voucher will be automatically deducted before payment from the total amount of the Order, excluding any shipping costs. Vouchers and discount codes issued by the Seller are neither refundable nor cumulative.

 1. Non-compliant products - Legal warranty

Without prejudice to the provisions of art. 4 above, the Seller assumes responsibility for any original defect of the Products. The Seller guarantees that the Products are not defective and that they:

 • are appropriate for the purpose for which goods of the same kind are normally used;
 • comply with the description provided on the Website and have the same qualities of the Products provided to the Customer as a sample, if any;
 • possess the usual quality and performance of goods of the same type, which the Customer can reasonably expect, considering the nature of the goods.

For technological reasons, the Seller cannot guarantee that the display of colours on the screen will always be accurate. Marginal differences between the description of the Product on the Website and the actual characteristics of the Product will not be considered as a defect of the Product for the purposes of this Agreement. The warranty of conformity of the Products sold on the Website has a duration of 2 years from the date of receipt of the Products by the Customer. The rules set out in articles 129, 130 and 132 of the Consumer Code apply to the sale of the Products. In the event that a Product that does not comply with the Agreement is delivered, the Customer shall notify the Seller, under penalty of forfeiture, of any defect of the Products within 60 days as of the date on which he/she discovered the defect by sending an e-mail to the address: [email protected]. After receiving the notification from the Customer, the Seller will contact the Customer to directly agree with him/her on how to collect the Products. Shipping Costs will be borne by the Seller. The simple receipt of the Products by the Seller after the activation of this procedure does not imply, in any way, the acknowledgment of the defect of the Products by the Seller, who will proceed with ta carful verification of the returned Product. If the Product is found to be defective, the Seller will send the Customer a purchase voucher, for an amount equal to the purchase price of the defective Product, to be used, at the Customer's choice, to replace the Product with a Product of the same kind originally purchased or to choose a different Product to the next Purchase Order. The action to enforce the hidden defects is in any case prescribed within twenty-six months from the delivery of the Product.

 1. Return of Products- Withdrawal

Within 14 days from the date of delivery of the Order, the Customer has the right to withdraw from the Agreement, without penalty, for any reason and for no reason, and return the Product (“Withdrawal”). To this end, the date of delivery of the Products resulting from the delivery tracking system provided by the courier on its website will be the date of delivery to verify compliance with the above 14-day’s term. The Customer shall notify the Seller in advance by contacting the Customer Service at [email protected]. If the Customer chooses to contact the Customer Service for returns, the same shall specify the identification code of the Order included in the Order Confirmation. The Customer may only return an Orders that have already been delivered to the Customer according to the tracking system provided by the courier. On the return form will be pre-filled by the Seller; the Customer must verify that data are correct and, in any case, make sure that the form bears the identification number of the Order, and return it to the Seller. Within the return form, the Customer may indicate the reason for the return and any additional notes, if any. After receiving the complete return receipt, the Seller will notify receipt of the form to the Customer. And authorize the return of the Products (the “Return Acceptance”). The Return Acceptance may, however, be denied if the Seller verifies that the conditions for the Withdrawal are not met, by way of example when more than 14 days have elapsed from the date of delivery of the Products to the Customer. The burden of proof of the timely and correct Withdrawal stays with the Customer. Within 14 days from the date of receipt of the Return Acceptance the Customer shall send the goods to the Seller. The shipping costs of returns in case of Withdrawal will be fully borne by the Customer. In particular: (i) the returned Products must be returned with all labels, security seals, packaging and accessories (e.g. case) received with the Order; (ii) the Products, labels, security seals, packaging and accessories shall not have any signs of use or scratches or alteration and shall be returned in the same condition in which they were sent by the Seller and in their original internal packaging. Therefore, the Purchase Price and Shipping Costs will not be refunded in relation to: (i) Products from which the security seal has been removed or cut; and/or (ii) Products that have been used, Products that are missing parts, cases or accessories, ruined, damaged or deteriorated. Any sign of use on the packaging and/or on the cork of the returned bottles could exclude the refund or replacement of the Product. If the requirements for the exercise of the right of Withdrawal have been met, the Seller will refund the Purchase Price and any Shipping Costs incurred by the Customer at the time of purchase (“Refund”). The Seller undertakes to carry out the Refund procedure described above within 14 days from the date of receipt of the returned Products. The Refund will be made through the same payment method used by the Customer for the Order, unless expressly agreed otherwise with the Customer and provided that the Customer does not incur any costs as a result of the Refund. In the event that the Customer has returned the Products in absence of the conditions for Withdrawal, the Customer shall not be entitled to any right of Withdrawal. In such circumstance, the Seller will return the Product to the Customer, after verifying its availability to receive it, reserving the right to charge the Customer for any further Shipping Costs for re-delivery of the Products. After multiple Withdrawals or Returns by a Customer, the Seller may decide whether or not to accept an Order from the same Customer. Customers shall send the Products for return from the same place to which the Products have been delivered.

 1. Applicable law and disputes

This Agreement is governed by Italian law. All disputes relating to this Agreement shall be of the jurisdiction of the Court of the place of domicile or residence of the Customer according to the applicable law or, at the choice of the Customer, of the Court of Rome. This is without prejudice to the possibility of promoting the out-of-court settlement of disputes, as provided for by articles 66 and 141 of the Consumer Code.

 1. Communications and claims

For any communication, information or claims related to an Order or on these general terms and conditions of sale, the Customer may contact the Customer Service by email at: [email protected].

 1. Miscellaneous

In this Agreement, the singular form includes the plural form and vice versa, based on context. No waiver by Seller to exercise remedies for a breach of this Agreement implies a waiver of any previous or subsequent breach of any provision included in the Agreement. If any provision of this Agreement is held to be unlawful, void or ineffective for any reason, such provision shall be deemed severable from the other provisions of this Agreement and shall in no way affect the validity and enforceability of the remaining provisions of the Agreement.