Omnibusdekreten

Nye bestemmelser om rabatter og kampagner til beskyttelse af forbrugerne.

Fra den 1. juli 2023 trådte lovbekendtgørelse nr. 26 af 2023, også kendt som "Omnibusdekreten", vedrørende prisreduktioner, i kraft. Disse bestemmelser gennemfører de principper, der er udtrykt i EU-direktiverne, og har til formål at forbedre forbrugerbeskyttelsen. Med Omnibusdekreten er den såkaldte "Forbrugerkodeks", lovbekendtgørelse nr. 206/2005, blevet ændret.

En af de vigtigste nyheder, der er indført, vedrører forpligtelsen til, at enhver prisreduktionsmeddelelse angiver ikke kun den nedsatte pris, men også den oprindelige pris, som rabatten blev anvendt på, hvilket ikke kan være nogen pris, der blev anvendt tidligere, men skal nødvendigvis være den laveste pris, der blev anvendt i de foregående 30 dage før rabatten.

Følgelig viser Etilika i overensstemmelse med de nye bestemmelser ved annoncering af en pris reduktion den laveste pris, der blev anvendt i de foregående 30 dage, overstreges og angiver den procentvise rabat på denne pris samt den nedsatte salgspris.

Derudover angiver Etilika den anbefalede pris fra producenten, fra sine egne leverandører osv., ved siden af salgsprisen. Forskellen mellem den laveste tidligere pris og den anbefalede pris bliver også gjort tydelig gennem de oplysninger, der leveres på hvert produktside for at give vores kunder gennemsigtige prisrelaterede oplysninger til deres indkøb.

Bestemmelserne giver nogle undtagelser, hvor det ikke er nødvendigt at angive den laveste tidligere pris, såsom introduktionen af nye produkter eller kampagner, der indeholder rabatter, når flere produkter af samme type eller kombinationer af produkter, der er angivet i tilbudet, købes.

Yderligere oplysninger om bestemmelserne kan findes på Tidende's, Ministeriet for Erhverv og Made in Italys FAQ eller de nedenfor anførte oplysninger.

På hvilke prisreduktionsmeddelelser finder den nye ordning anvendelse?

Den nye ordning finder anvendelse på alle meddelelser, der uanset distributionskanal antyder en reduktion i salgsprisen på et produkt sammenlignet med den tidligere pris fastsat af sælgeren.

Alle meddelelser, der fremhæver de økonomiske fordele og besparelser, der kan opnås ved at købe et bestemt produkt inden for en bestemt periode, anses for relevante for anvendelsen af denne ordning.

Den nye disciplin finder også anvendelse på prisreduktionsmeddelelser, der er formuleret på en generel måde, såsom "20% rabat på alle varer i dag" eller "denne uge 20% rabat på alle varer i denne kategori".

Hvilke reklameaktiviteter er ikke omfattet af ordningen?

Da der sælges under kostprisen (reguleret ved dekret af 6. april 2001, nr. 218) i henhold til artikel 17-bis, stk. 6 i forbrugerbeskyttelsesloven, kan andre tilfælde være undtaget fra anvendelsesområdet for ordningen vedrørende prisreduktioner. Disse typer meddelelser er f.eks. udelukket:

Sammenlignende reklame med priser, der praktiseres af konkurrenter, men som skal udføres i overensstemmelse med de specifikke regler, der regulerer dem (udover loven af 6. september 2005, nr. 206, der indeholder forbrugerbeskyttelsesloven, loven af 2. august 2007, nr. 145, til gennemførelse af artikel 14 i direktiv 2005/29/EF om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame);

Prisreduktioner, der er underlagt specifikke betingelser, der adskiller sig fra det rene køb af produktet, såsom præmieaktioner, loyalitetsprogrammer, handlinger, der inkluderer tildeling af kuponer til senere køb til forbrugere, der allerede har købt bestemte produkter, og/eller med en minimumsbeløbsbetingelse, prisreduktioner til bestemte minimums- og/eller maksimumgrænser (f.eks. 25% rabat på en produktlinje op til 100 euro udgifter), prisreduktioner på en indkøbskurv (f.eks. én eller flere etiketter), der er bundet til købet af et minimum antal produkter eller inden for et maksimalt antal produkter eller rabatter på købet af et produkt til forbrugeren, der samtidig køber et andet produkt (f.eks. hvis du køber to produkter, 50% rabat på det billigste);

Kampagner, der er underlagt betingelser (f.eks. 3 til 2) og andre kvantitative rabatter eller gaver til bestemte køb (f.eks. gaver relateret til en bestemt værdi af foretagne køb);

personaliserede tilbud, dvs. rabatter, der er forbeholdt en bestemt forbruger under visse omstændigheder, såsom ved tilmelding til loyalitetsprogrammet eller ved særlige lejligheder (f.eks. bryllup eller fødselsdag) eller opfyldelse af andre betingelser (f.eks. tilhørsforhold til en foruddefineret aldersgruppe osv.);

Prisreduktioner med ukendt formål, f.eks. 20% rabat på den dyreste vare i indkøbskurven eller kuponer, der kan bruges op til et maksimalt antal inden for en kurv;

Rabatkuponer, kuponer, der er bundet til specifikke krav, eller bestemt til en bestemt forbrugerkategori;

Fordele for forbrugeren i tilfælde af kombikøb (f.eks. tilbud om to eller flere produkter til en speciel pris, der er lavere end summen af priserne på de enkelte produkter);

Introduktionspriser for produkter, som den faglærte ikke har solgt inden for de sidste 30 dage;

generelle meddelelser om økonomisk levedygtighed, der følger af anvendelsen af kontinuerlige priser, såsom "altid lave priser", "lave og faste", eller "bedst mulige levedygtighed hos os".

Hvordan identificeres den "tidligere pris", der ifølge den nye ordning skal angives?

Den "tidligere pris", der skal betragtes som reference for prisreduktionsmeddelelsen, er den laveste pris, der blev tilbudt forbrugerne inden for de sidste 30 dage.

Hvordan gælder de nye regler for angivelse af "tidligere pris" for fastsættelse af normalprisen, der skal angives i forbindelse med ekstraordinære salg i henhold til artikel 15, stk. 5 i dekret af 31. marts 1998, nr. 114?

I tilfælde af prisreduktionsmeddelelser, der er fremsat i forbindelse med ekstraordinære salg i henhold til den nævnte artikel 15, stk. 5, skal "tidligere prisen", der anses for at være den laveste pris, der blev tilbudt forbrugerne inden for de sidste 30 dage, vises som referencepris, hvoraf den procentvise reduktion af rabat eller rabat beregnes. Hvis f.eks. prisreduktionsmeddelelsen repræsenterer en "50% rabat" og den laveste pris inden for de sidste 30 dage var 100 euro, skal sælgeren angive "100 euro" som den "tidligere pris", som streget ud, hvor rabatten på 50% er baseret, selvom den sidste salgspris på varen var højere.

Hvem er omfattet af de nye regler for prisreduktionsmeddelelser?

Den nye artikel 17-bis finder anvendelse på sælgeren, dvs. den fagmand, der er den faktiske kontraktspart over for forbrugeren. Med andre ord sælgeren.

Skal en pris, der anvendes i en periode på mindre end tredive dage, også betragtes som "tidligere pris"?

Enhver offentliggørelse af et bestemt produkt til en bestemt reklamepris betragtes som gyldig til bestemmelsen af "tidligere prisen".

Hvordan bestemmes den "tidligere pris" i tilfælde af progressive reduktioner?

I tilfælde af progressive reduktioner inden for samme reklamekampagne, hvor rabatprocenten progressivt øges uden tidsmæssige afbrydelser, vil den "tidligere pris", der skal angives, være den oprindelige startpris for kampagnen. Hvis f.eks. den laveste pris på produktet inden for de sidste 30 dage før starten af reklamekampagnen var 100 euro, vil sælgeren angive 100 euro som "tidligere pris", når den første prisreduktion annonceres, f.eks. en 10% rabat. Derefter vil den samme "tidligere pris" på 100 euro blive opretholdt, selvom yderligere reduktioner på 20%, 30% osv. annonceres.

Skal den anvendte prisreduktion tages i betragtning for kun meget få referencer for omstændigheder, der berettiger til deres økonomiske værdiforringelse, uden at deres egnethed til salg påvirkes (f.eks. produkter med beskadiget emballage eller produkter, der udløber snart), når der følger en reklamekampagne på samme produkt inden for de næste 30 dage?

Lovgivningen sigter mod at give forbrugerne en realistisk opfattelse af de økonomiske fordele ved reklamekampagner og gælder ikke for tilbud, der kun omfatter en lille mængde varer på grund af de specifikke aktiver, deres værdiforringelse medfører. I sådanne situationer kan brugen af "tidligere prisen" som reference være fordrejet, når en pris, der er fastsat for et beskadiget eller snart udløbent produkt, overvejes. I forhold til denne varekategori følges der ikke det normale prissætningsforløb på grund af dens særlige egenskaber, da den ikke kan sidestilles kvalitativt med et ubeskadiget produkt eller et med fuld levetid.

Hvilke forderlige varer falder ikke under anvendelsesområdet for ordningen?

Forordningen udelukker fordelige varer, herunder:

landbrugs- og levnedsmidler, der på grund af deres karakter eller i løbet af bearbejdningen inden for 30 dage efter høst, produktion eller forarbejdning kan blive usælgelige;

kødkategorier, der har specifikke fysikokemiske egenskaber såsom vandaktivitet (aw) over 0,95 og pH over 5,2 eller vandaktivitet over 0,91 eller pH over eller lig med 4,5;

forudpakket vare med en udløbsdato eller mindste holdbarhed på højst 60 dage;

løs vare, selvom den er afkølet eller beskyttet ved indpakning, ikke behandles for at forlænge holdbarheden i mere end 60 dage;

alle former for mælk.

Disse varer defineres i forordningens artikel 2, stk. 1, litra m), og artikel 4, stk. 5-bis, i dekret nr. 198 af 8. november 2021.

Hvilken pris skal der henvises til, hvis en vare er blevet markedsført for mere end 30 dage siden?

Rent teknisk skal meddelelser om prisreduktioner for sæson- eller lagerbeholdningsvarer overholde det generelle regime og angive "tidligere prisen" i overensstemmelse med artikel 17-bis i forbrugerbeskyttelsesloven.

I tilfælde, hvor der ikke findes "tidligere priser", som defineret i artikel 17-bis i forbrugerbeskyttelsesloven, skal meddelelser om prisreduktioner stadig overholde bestemmelserne om urimelig forretningspraksis.

I tilfælde af en vare, der er bestilt via onlinekanalen og betalt på salgsstedet, skal "tidligere prisen" henføres til den, der er fra onlinekanalen?

Rent teknisk er det afgørende øjeblik at overveje offentliggørelsen af salgs- og bestillingsprisen. På dette tidspunkt indgår sælgeren og køberen i en kontrakt, hvor sælgeren forpligter sig til at sælge dette bestemte produkt til en fast og uforanderlig pris ved afhentning. Betalingen på salgsstedet falder derimod ind i udførelsesfasen af kontrakten.

Kan en sælger, der annoncerer en prisreduktion, angive andre referencepriser ud over den "tidligere pris", der er reguleret i artikel 17-bis?

Ifølge meddelelsen fra Europa-Kommissionen af 29. december 2021 er det ikke forbudt for en sælger, der annoncerer en prisreduktion, at angive andre referencepriser, forudsat at de tydeligt og uden forvirring eller distrahering af forbrugerens opmærksomhed fra angivelsen af "tidligere prisen" i overensstemmelse med den nye ordning. Samme meddelelse fastslår, at repræsentations- og beregningsmetoder for andre referencepriser er underlagt direktivet om urimelige forretningspraksis.