Følgende vilkår for brug (herefter “Betingelser for brug”) af webstedet www.etilika.it (“Sitet”) er fastsat mellem Digital Wines srl og brugeren af webstedet (‘Brugeren’) og regulerer brugerens brug af webstedet. 

Adgang til og navigation på webstedet indebærer accept af disse vilkår for brug af brugeren.

1. Webstedsaktivitet og købsordre

Vi viser, udgiver, promoverer og sælger vine og spiritus (“Produkterne”) på webstedet. På webstedet er der flere funktioner til at informere brugeren om produkterne og lette indgåelsen af ordrer, såsom for eksempel muligheden for:

  • gennemse de forskellige kategorier af vine;
  • ved at klikke på produktet for at åbne produktarket med dets tekniske egenskaber, vores beskrivelse, eventuelle præmier, det har vundet og frem for alt vores smageark;
  • lære om vores tilbud; åbne en personlig konto for at foretage køb;
  • vælg et eller flere produkter fra de tilstedeværende på webstedet, som brugeren har til hensigt at købe, og læg dem i en virtuel “vogn”. Beslut derefter at fortsætte med at browse på webstedet eller se indholdet af kurven for at fortsætte med videresendelsen af købsordren;
  • før du fortsætter med købet, er det muligt at kontrollere alle oplysninger vedrørende købet af produkterne, herunder forsendelsesomkostninger og forventede leveringstider;
  • indtast leveringsadressen og de data, der kræves til betaling, for at gennemføre indkøbsordren;
  • abonner på mailinglisten for at modtage nyhedsbreve vedrørende produkter og initiativer på webstedet.

For at afgive ordrer på siden skal brugeren:

  • har en gyldig e-mailadresse.
  • Efter at have nået myndighedsalderen;

Betaling kan ske med kreditkort, bankoverførsel eller kontant ved levering. Vi accepterer alle følgende kredit-, debet- eller forudbetalte kort (Visa, MasterCard, American Express, Postepay) via PayPal.

2. Cookies, privatliv og købsbetingelser

Brugeren opfordres til at give sande og korrekte personlige data og til at opdatere dine personlige data (“Personlige Data”), der er givet under registreringen, hvis de ikke længere er aktuelle, og til at læse Cookie-oplysningerne [indsæt link] og vores privatlivspolitik [indsæt link] i forhold til vores behandling af personoplysninger og til de rettigheder, der er anerkendt af den gældende lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred.

Desuden opfordres brugeren til at læse vilkår og betingelser for køb, returnering og forsendelser, før en købsordre gennemføres, afsendelse af en ordre indebærer faktisk accept. Hvis du køber med Scalapay, modtager du din ordre med det samme og indbetaler 3 rater.

Du anerkender, at raterne vil blive overført til Incremento SPV Srl, til nærtstående parter og deres erhververe, og at du godkender denne overførsel.

3. Brug af webstedet

Brugen af webstedet og indholdet på webstedet (som defineret nedenfor) er udelukkende tilladt til personlige formål, uden at have et kommercielt formål og i overensstemmelse med disse vilkår for brug og gældende regler.

Vi forbeholder os retten til at afslutte eller suspendere adgangen til kontoen (som defineret nedenfor), selv uden forudgående varsel, eller at nægte åbning af en ny konto, hvis vi mener, at brugsbetingelserne er blevet overtrådt, eller det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

4. Personlig konto

Brugeren kan oprette en konto på webstedet (‘kontoen’). Kontoen er personlig. Brugeren opfordres til at opbevare dine loginoplysninger sikkert og ikke at afsløre dem. Brugeren er forpligtet til omgående at underrette os om enhver uautoriseret brug af hans/hendes kontoadgangsoplysninger.

Brugeren er ansvarlig for enhver aktivitet, der udføres gennem hans konto, og kan holdes ansvarlig for enhver skade af enhver art, der er et resultat af uretmæssig brug af hans kontoadgangsoplysninger eller for misbrug af tjenester leveret af webstedet.

Vi fralægger os ethvert ansvar i tilfælde af brug af en brugers personlige data af uautoriserede tredjeparter.

5. Immaterielle rettigheder

Oplysningerne, produktbladene, smagsarket, det fotografiske materiale, tilbuddene, billederne og generelt alt indholdet på webstedet (†“Siteindhold”) er vores ejendom og er beskyttet af lovgivningen, der beskytter den intellektuelle ejendom, herunder love om ophavsret, varemærker, domænenavne.

Det er udtrykkeligt forbudt at reproducere indholdet på webstedet med henblik på salg, distribution til kommercielle formål, indsættelse eller udstationering på andre uautoriserede websteder, eller under alle omstændigheder til professionelle og/eller kommercielle formål.

Disse brugsbetingelser giver hverken brugeren eller tredjeparter nogen ret til at bruge vores varemærker eller kommerciel udnyttelse af webstedets indhold.

6. Tredjepartsindhold

Webstedet kan inkludere, bruge eller vise indhold skabt af tredjeparter, information indhentet fra offentlige kilder og/eller links til eksterne websteder eller websider, der drives af tredjepart (“tredjepartsindhold”).

Det relaterede tredjepartsindhold er uden for vores kontrol, og derfor fralægger vi os ethvert ansvar for korrektheden, fuldstændigheden og legitimiteten af tredjepartsindholdet og tredjepartswebsteder og for enhver konsekvens, der følger af brugerens adgang til og navigation til nævnte tredjepartsindhold.

7. Garantier

På trods af forpligtelsen til at sikre, at de tilgængelige oplysninger på webstedet er nøjagtige og konstant opdaterede, anerkender vi ingen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden, nøjagtigheden eller aktualiteten af oplysningerne på webstedet, herunder for eksempel beskrivelserne af produkterne, tjenester, priser og/eller indikationer om tilgængelighed, der er til stede på webstedet.

Oplysningerne om de produkter, der tilbydes på webstedet, er beregnet til at blive offentliggjort til blot beskrivende eller salgsfremmende formål.

Vi giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for salgbarheden eller egnetheden til et bestemt formål med webstedet.

Vi kan ikke garantere, at webstedet, tjenesterne, funktionerne og indholdet på webstedet vil være uafbrudt, eller at brugen af webstedet vil give specifikke resultater.

Vi garanterer ikke på nogen måde, at indholdet på webstedet overholder de gældende regler i andre lande end Italien.

8. Ansvarsbegrænsning

Uden at det berører lovens obligatoriske grænser, fralægger vi os ethvert ansvar for enhver direkte eller indirekte skade, på brugeren eller til tredjeparter, uanset årsagen, oprindelsen, arten og konsekvenserne, herunder f.eks. de påløbne omkostninger eller ethvert andet tab af immaterielle aktiver, der stammer fra brugen af webstedet eller fra manglende evne til at bruge det eller fra tilliden til de oplysninger, direkte eller indirekte, der er tilgængelige på webstedet.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller fjerne fra webstedet, midlertidigt eller permanent, nogle af produkterne, eller ændre priserne på disse produkter til offentligheden, uden at give nogen meddelelse om gennemførelsen af sådanne ændringer.

Brugeren er ansvarlig og forpligter sig til at holde Digital Wines srl skadesløs

i tilfælde af adgang til webstedet og køb på webstedet fra steder, hvor det relative indhold eller køb af alkoholholdige drikkevarer anses for ulovligt.

Derfor vil enhver adgang fra disse lande eller køb foretaget af brugeren finde sted under dit eget ansvar med den bredeste skadesløsholdelse mod os for enhver juridisk konsekvens.

Siden er beskyttet i henhold til internationale standarder.

Vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle problemer, skader eller risici, der opstår under browsing på siden.

9. Gældende lov og kompetent domstol

Alle forhold vedrørende brugen af webstedet og disse brugsbetingelser vil være underlagt italiensk lov. Ethvert spørgsmål eller tvist relateret til brugen af webstedet eller til disse brugsbetingelser vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolen i den kommune, hvor brugeren har bopæl eller bopæl.

10. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage rettelser og ændringer på webstedet, hvis og når det er nødvendigt, uden forudgående varsel.

Hvis brugeren ikke accepterer disse ændringer, bør han overveje, om han skal fortsætte med at browse eller ej;

faktisk, brugen af webstedet efter offentliggørelsen af de førnævnte ændringer repræsenterer accept af samme af sidstnævnte.

English Version